تبلیغات
*پـــرشـــنــــگـــــــ* - گنبد کبود

گنبد کبود

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی

کسـی زیــر ایـن گنبد کبــود انتظــارت را میـکشد

چــه شیــرین است

طعــم چنـد کلمــه کــه میگــوید :

" کجــایــی" .....؟


01256811161839917853.jpg