تبلیغات
*پـــرشـــنــــگـــــــ* - زلال

زلال

زلال که باشی دیگران سنگ های کف رود خانه ات را می بینند ...! بر میدارند و نشانه میروند درست سوی خودت.